Thứ Bảy, 18/11/2017 | 00:32

THƯƠNG NHỚ LẮM! BÁC XAMẢN VINHAKỆT ƠI!

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Các hãng thông tin đại chúng của Việt Nam ngày 23-7-2016, đưa tin: Thượng tướng Xamản Vinhakệt, nguyên Ủy viên Bộ...

TƯ TƯỞNG HÒA BÌNH CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG

Kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2016)   PGS,TS Đàm Đức Vượng Thế giới đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh...

NHÀ CÁCH MẠNG BẠCH THÀNH PHONG MỘT TRĂM NĂM TUỔI – TRỌN ĐỜI LÀM...

                      Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi sức khỏe đồng chí Bạch Thành Phong   PGS,TS Đàm Đức Vượng Tôi nghiên cứu về Nhà...

CHỦ TỊCH VÕ CHÍ CÔNG SUỐT ĐỜI TẬN TỤY VÌ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG,...

 PGS,TS Đàm Đức Vượng  Chủ tịch Võ Chí Công   Những tháng, năm lăn lộn với công tác của Đảng: Võ Chí Công tên khai sinh là Võ...

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA GS ĐẶNG XUÂN KỲ VÀO CÔNG TÁC LÝ...

GS Đặng Xuân Kỳ PGS,TS Đàm Đức Vượng (Nguyên Chuyên viên nghiên cứu Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, nguyên Phó Viện trưởng Viện...

BƯỚC CHUYỂN BIẾN VỀ NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÔ HIỆU TỪ ĐẢNG...

Đồng chí Tô Hiệu    PGS,TS Đàm Đức Vượng**  Tô Hiệu giác ngộ tinh thần yêu nước rất sớm, từ năm 1925-1926, tham gia phong trào yêu...

TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT CUỐN SÁCH: “NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ VỀ...

  Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản lần thứ hai (tái bản lần thứ nhất) cuốn sách dày trang:...

ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH – MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ TRUNG THÀNH VÀ XUẤT...

PGS,TS Đàm Đức Vượng** Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 1.Trong cuộc hành trình cách mạng, đi tìm đường cứu nước, cứu dân, Chủ tịch Hồ...

THƯƠNG NHỚ GIÁO SƯ VĂN TẠO

PGS,TS Đàm Đức Vượng                                        Giáo sư Văn Tạo, discover this info here nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam   Đêm 10-4-2017, tôi nhận được...

Phạm Hùng-Nhà yêu nước và cách mạng chân chính

PGS, TS ĐÀM ĐỨC VƯỢNG    Đồng chí Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện; sinh ngày 11-6-1912, trong một gia đình nông dân...

PHAN TRỌNG TUỆ – NHÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG BỀN BỈ VÀ KIÊN TRUNG

 PGS,TS Đàm Đức Vượng   Đồng chí Phan Trọng Tuệ   Đi lên từ miền quê cách mạng: Phan Trọng Tuệ là một vị tướng tài của...

LÊ VĂN LƯƠNG VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC...

  Đồng chí Lê Văn Lương   PGS,TS Đàm Đức Vượng**  Có thể nói, Lê Văn Lương (Nguyễn Công Miều) suốt cả cuộc đời hoạt động cách...

TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN...

PGS,TS Đàm Đức Vượng**                                                         Ảnh đồng chí Tô Hiệu lấy từ Wikipedia   Phong trào yêu nước Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX nổi lên...

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới toàn diện đất...

1. Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư của trận mạc, hoạt động cách mạng rất sớm, từ thuở thiếu niên. Năm 14 tuổi...

THÂN THẾ SỰ NGHIỆP CỦA TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH VÀ CÁC DẤU MỐC...

PGS,TS Đàm Đức Vượng**                       Nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh đến thăm Nhà máy...

Hòa thượng Thích Trí Hiền (Đàm Trọng Phúc)

Hòa thượng Thích Trí Hiền tên khai sinh là Đàm Trọng Phúc, sinh ngày 20-10-1937, tại làng Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ...

VẤN ĐỀ NHÂN DÂN LÀM CHỦ CÙNG VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ...

PGS,TS Đàm Đức Vượng**                                                                         Tổng Bí thư Lê Duẩn   Xuất phát điểm của cơ chế Đảng lãnh đạo, my review here Nhân dân làm chủ,...

TÌNH ĐỜI VỚI ANH VIỆT PHƯƠNG

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Một cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam đã yên nghỉ trong giấc nghìn thu! Một nhà lý...

HỒ TÙNG MẬU – NHÀ CÁCH MẠNG BẢN LĨNH, KIÊN TRUNG*

Kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh nhà yêu nước và cách mạng Hồ Tùng Mậu (15-6-1896 - 15-6-2016) *   PGS,TS Đàm Đức Vượng** Trong...

ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẢNG*

 PGS,TS Đàm Đức Vượng**  Đồng chí Lê Văn Lương   Hồi còn là Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, tôi...