Thứ Bảy, 18/11/2017 | 00:35

CHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG Ở VIỆT NAM HỒI ĐẦU THẾ KỶ XX

  PGS,TS Đàm Đức Vượng   1.Đấu tranh để giành lại nước bằng con đường cải lương trong lúc cách mạng chưa giành được chính quyền sẽ...

Mười kinh nghiệm về lãnh đạo – quản lý

Thật vinh dự cho tôi được tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo - quản lý các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp....

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ SỰ SỤP ĐỔ...

 PGS,TS Đàm Đức Vượng     1.Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vô sản (còn gọi là cuộc cách mạng xã hội...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 12): BÀN VỀ BẢN TÍNH CON...

PGS,TS Đàm Đức Vượng 1.Trong một bài viết trên đây, tôi đã phân ích về bản chất con người. Trong bài này, tôi phân tích...

HỌ ĐÒI ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?

 PGS,TS Đàm Đức Vượng   1. Gần đây, trên các trang mạng xã hội lại rùm beng lên các bài viết, bài nói đòi Đảng Cộng...

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ NGHỀ THƯ KÝ

Nhà nghiên cứu Việt Phương   Lời giới thiệu: Năm 2007, Nhà Xuất bản Thanh niên, Hà Nội, Việt Nam, xuất bản cuốn sách mà được...

Suy nghĩ về vấn đề phát triển nhân lực của Việt Nam hiện nay

PGS,TS Đàm Đức Vượng Cơ sở lý luận về phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay: Cơ sở lý luận về phát triển...

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA GS ĐẶNG XUÂN KỲ VÀO CÔNG TÁC LÝ...

GS Đặng Xuân Kỳ PGS,TS Đàm Đức Vượng (Nguyên Chuyên viên nghiên cứu Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, nguyên Phó Viện trưởng Viện...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 11)

CON NGƯỜI VÀ CÁC CUỘC CÁCH MẠNG ĐẠI CÔNG NGHIỆP PGS,TS Đàm Đức Vượng   1. Lịch sử loài người từ khi xã hội có giai cấp...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 9)

 CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP     PGS,TS Đàm Đức Vượng   1. Nghiên cứu vấn đề con người trong xã hội có giai cấp...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 10)

CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI   PGS,TS Đàm Đức Vượng 1. Con người và sự phân công lao động xã hội là...

NHẬN BIẾT ĐÚNG NGƯỜI TÀI, THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ CAO VÀ CÁI TÂM SÁNG...

PGS.TS Đàm Đức Vượng     .1.Nhận biết đúng những người thực sự có tài năng để giới thiệu với người lãnh đạo, người quản lý, thủ...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 2)

PGS.TS Sử học, Cử nhân Ngữ văn  Đàm  Đức Vượng.   BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI Nghiên cứu về bản chất của con người là nghiên cứu...

Nhà Khoa học xã hội đa tài

  Nhà xuất bản Thanh niên vừa xuất bản cuốn sách “Những gương mặt Giáo sư Việt Nam – Tài năng – Trí tuệ -...

SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA NGƯỜI THƯ KÝ

PGS.TS Đức Vượng   Việc soạn thảo văn bản hành chính và giao dịch trong các cơ quan công quyền và trong kinh doanh giữ vai...

NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CON NGƯỜI (Bài 7)

VẤN ĐỀ NHÂN CHỦNG VÀ CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI NGUYÊN THỦY   PGS,TS Đàm Đức Vượng      1. Đọc Ađam và Eva, chúng ta thấy loài...

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI THƯ KÝ (PHẦN 3)

PGS.TS Đức Vượng Những trào lưu lý luận lớn trên thế giới hiện nay (tiếp theo) Chủ nghĩa Mác – Lênin và sự thành lập Quốc...

CẦN CÓ QUAN ĐIỂM RÕ RÀNG VÀ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ LỊCH SỬ

PGS, TS Đàm Đức Vượng   Đền thờ Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh  Phúc 1.Hiện nay, có...

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI THƯ KÝ (PHẦN 1).

PGS.TS Đức Vượng.   Một trong những yếu tố tạo thành phẩm chất người thư ký, trợ lý là phải thường xuyên nâng cao trình độ...

CÁCH THỨC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THƯ KÝ

PGS.TS Đức Vượng.   1.Bổ sung khái niệm thư ký Trong các bài viết của Nhà nghiên cứu Việt Phương đã nêu rõ khái niệm “thư ký”,...