KHOA HỌC DỰ CẢM VÀ KHOA HỌC DỰ ĐOÁN VỀ TƯỚNG – SỐ – VẬN

PGS,TS Đàm Đức Vượng Khoa học dự cảm về tướng – số – vận: Người xem tướng – số – vận cần phải có kiến thức về khoa học dự cảm, có nghĩa là cảm thấy trước, ý niệm đã có từ trước về cái gì đó. Trong triết học hiện đại, thuật ngữ “dự …

Lịch sử về tướng số

Nguồn gốc ra đời của tướng – số: Nguồn gốc ra đời của tướng – số bắt đầu từ quốc gia nào, còn cần phải được tiếp tục nghiên cứu. Riêng có sách về tướng – số, xuất hiện nhiều ở Trung Quốc cổ đại, trung đại. Theo học thuyết của nhà bác học lớn …