Thứ Bảy, 18/11/2017 | 00:38

KHOA HỌC DỰ CẢM VÀ KHOA HỌC DỰ ĐOÁN VỀ TƯỚNG – SỐ...

PGS,TS Đàm Đức Vượng Khoa học dự cảm về tướng - số - vận: Người xem tướng - số - vận cần phải có kiến thức...

Lịch sử về tướng số

Nguồn gốc ra đời của tướng - số: Nguồn gốc ra đời của tướng - số bắt đầu từ quốc gia nào, còn cần phải...