NGÀY XUÂN BÀN VỀ XEM TƯỚNG ĐÀN BÀ

PGS,TS Đàm Đức Vượng                                                   Nữ hoàng Trung Quốc, bà Võ Tắc Thiên   Đàn bà rất coi trọng đến tướng – số của mình. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhiều khi người đàn bà sống một mình, nhưng lại không cô độc, vì người đó có nhiều người bạn tốt chung …

KHOA HỌC VỀ TÂM LINH – KHOA HỌC TRỪU TƯỢNG VỀ DỰ ĐOÁN

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Trước đây, tôi cũng đã có bài nghiên cứu về khoa học dự đoán về tướng – số – vận, đăng trên mạng. Trong bài này, tôi bổ sung một số vấn đề nghiên cứu mới về môn khoa học trừu tượng này. Trước hết, xin bàn về thuật ngữ …

Khoa học và Tâm linh: Yếu tố gia đình là rất quan trọng

PGS, TS Đàm Đức Vượng   Khi bàn về tướng – số học, tôi thấy không thể không bàn đến gia đình, vì gia đình là yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến vận mệnh của đứa con đã sinh và đang sống. Gia đình là tế bào của xã hội. Có người nói …

BÀN THÊM VỀ KHOA HỌC LÝ SỐ

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Khi bàn về tướng số, người thì cho đó là duy tâm, duy ý chí, người thì cho đó là cái có thật. Nhưng một khi đã đưa khoa học vào tướng – số + thêm với vận thì thành lý số và đây chính là khoa học về lý …

NGHIÊN CỨU VỀ KINH DỊCH (CHU DỊCH)

PGS,TS Đàm Đức Vượng “Kinh Dịch” (“Chu Dịch”) là bộ sách ra đời từ thời vua Phục Hy (Bào Hy), cách đây khoảng gần một vạn năm. Bộ sách này phân tích về sự vận động (chuyển dịch) của Vũ trụ – Trời Đất (Kinh nghĩa là sách, Dịch nghĩa là chuyển dịch, sách viết …

LÝ LUẬN VỀ SỐ TỬ VI VÀ CHIÊM TINH HỌC

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận về số Tử vi và Chiêm tinh học là lý luận về những tri thức đã được khái quát, tạo ra một quan niệm hoàn chỉnh về số Tử vi và Chiêm tinh học. Nó khái quát những nhận thức và hoạt động về Tử vi và Chiêm tinh …

Nghiên cứu về CAN – CHI (Thiên Can – Địa Chi)

PGS,TS Đàm Đức Vượng Nghiên cứu lý luận về Can – Chi (Thiên Can – Địa Chi) là nghiên cứu về Trời – Đất ứng dụng vào số phận của từng người qua 12 con giáp. Đây là hệ thống chu kỳ của một đời người. Nó được ứng dụng tại nhiều nước có nền …

LÝ LUẬN VỀ NGŨ HÀNH

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận về Ngũ Hành là lý luận nghiên cứu, quan sát, phân tích về kim loại, cây, nước, lửa, đất. Nó là vật chất trong muôn nghìn biểu hiện và hình thức vận động của nó. Tính thống nhất của tự nhiên thể hiện ở tính vật chất của nó. …

LÝ LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Rằng trong vũ trụ bao la Mịt mùng trời đất sinh ra muôn loài. Không gian vô tận cảm hoài Sinh ra tĩnh động chẳng ai đo lường Động thì sinh bởi khí Dương Tĩnh do Âm khí đêm trường mà sinh. Âm là cái của tinh thần Dương là …

LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA TƯỚNG – SỐ – VẬN (LÝ SỐ)

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận (do chữ Hy Lạp: theôria, théôrêin, có nghĩa là nghiên cứu, quan sát) là hệ thống tư tưởng chủ đạo trong một lĩnh vực tri thức, kinh nghiệm loài người đã được tổng kết, khái quát, là tổng hợp các tri thức về tự nhiên, xã hội, tư duy. …

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Cũng như chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử có liên quan đến việc xem vận nước, vận nhà, vận người. Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem vận nước, vận nhà, vận người cũng có tác dụng nhất …

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Chủ nghĩa duy vật biện chứng có liên quan mật thiết đến việc xem tướng- số – vận. Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xem vận nước, vận nhà, vận người cũng có tác dụng nhất định. Người ta có thể vận dụng chủ …

QUY LUẬT CỦA SỐ PHẬN CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Một câu hỏi đặt ra là số phận con người có quy luật không, tướng – số – vận có quy luật không? Tôi nghĩ là có. Nói đến quy luật của số phận con người và cuộc đời là nói đến mối liên hệ cơ bản, bên trong của con …

Thiên nhiên liên quan đến số phận con người

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Thiên nhiên (tự nhiên) là trời, đất, nắng, gió, mưa, giông bão, động đất, sóng thần, tuyết rơi, sương muối, sương mù,… Trái Đất quay chung quanh trục của nó với vận tốc 1.600 cây số một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần, thì …

Nhân – Quả liên quan đến tướng số vận

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Trong thời gian công tác ở nước ngoài, tôi đã cố gắng đi sưu tầm những cuốn sách và bài nghiên cứu của người nước ngoài viết về nguyên nhân và kết quả có liên quan đến tướng – số – vận. Vì vậy, tôi đã làm được bài thơ …