Thứ Bảy, 18/11/2017 | 00:28

LÝ LUẬN VỀ NGŨ HÀNH

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận về Ngũ Hành là lý luận nghiên cứu, quan sát, phân tích về kim loại, cây, nước, lửa, đất....

KHOA HỌC VỀ LÝ SỐ: MỘT VÀI VẤN ĐỀ CÓ THỂ KHẮC PHỤC ĐƯỢC...

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Hãy tự thân vận động, tự hoàn thiện mình Qua nghiên cứu, tôi thấy con người ta đúng là có tướng -...

KHOA HỌC VỀ TÂM LINH – KHOA HỌC TRỪU TƯỢNG VỀ DỰ ĐOÁN

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Trước đây, tôi cũng đã có bài nghiên cứu về khoa học dự đoán về tướng - số - vận, đăng...

Thiên nhiên liên quan đến số phận con người

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Thiên nhiên (tự nhiên) là trời, đất, nắng, gió, mưa, giông bão, động đất, sóng thần, tuyết rơi, sương muối, sương...

Nhân – Quả liên quan đến tướng số vận

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Trong thời gian công tác ở nước ngoài, tôi đã cố gắng đi sưu tầm những cuốn sách và bài nghiên...

Khoa học và Tâm linh: Yếu tố gia đình là rất quan trọng

PGS, TS Đàm Đức Vượng   Khi bàn về tướng - số học, tôi thấy không thể không bàn đến gia đình, vì gia đình là...

NGÀY XUÂN BÀN VỀ XEM TƯỚNG ĐÀN BÀ

PGS,TS Đàm Đức Vượng                                                   Nữ hoàng Trung Quốc, bà Võ Tắc Thiên   Đàn bà rất coi trọng đến tướng - số của mình. Trong cuộc...

Nghiên cứu về CAN – CHI (Thiên Can – Địa Chi)

PGS,TS Đàm Đức Vượng Nghiên cứu lý luận về Can - Chi (Thiên Can - Địa Chi) là nghiên cứu về Trời - Đất ứng...

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Cũng như chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử có liên quan đến việc xem vận...

NGHIÊN CỨU VỀ KINH DỊCH (CHU DỊCH)

PGS,TS Đàm Đức Vượng “Kinh Dịch” (“Chu Dịch”) là bộ sách ra đời từ thời vua Phục Hy (Bào Hy), cách đây khoảng gần một...

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Chủ nghĩa duy vật biện chứng có liên quan mật thiết đến việc xem tướng- số - vận. Vận dụng những...

BÀN THÊM VỀ KHOA HỌC LÝ SỐ

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Khi bàn về tướng số, người thì cho đó là duy tâm, duy ý chí, người thì cho đó là cái...

Hình thức và nội dung thể hiện bề ngoài và nội tâm của con...

PGS,TS Đàm Đức Vượng     Hình thức và nội dung có liên quan mật thiết đến tướng - số. Hình thức chính là tướng mạo, còn...

LÝ LUẬN VỀ SỐ TỬ VI VÀ CHIÊM TINH HỌC

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận về số Tử vi và Chiêm tinh học là lý luận về những tri thức đã được khái quát,...

Lịch sử về tướng số

Nguồn gốc ra đời của tướng - số: Nguồn gốc ra đời của tướng - số bắt đầu từ quốc gia nào, còn cần phải...

QUY LUẬT CỦA SỐ PHẬN CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI

PGS,TS Đàm Đức Vượng Một câu hỏi đặt ra là số phận con người có quy luật không, tướng - số - vận có quy...

LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA TƯỚNG – SỐ – VẬN (LÝ SỐ)

PGS,TS Đàm Đức Vượng Lý luận (do chữ Hy Lạp: theôria, théôrêin, có nghĩa là nghiên cứu, quan sát) là hệ thống tư tưởng chủ...

KHOA HỌC VỀ TÂM LINH- NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI VỀ LÝ SỐ- BÀN THÊM...

                    PGS,TS Đàm Đức Vượng          Lý số có quy luật không?       Một câu hỏi đặt ra là lý số có quy luật không? Tôi...

KHOA HỌC DỰ CẢM VÀ KHOA HỌC DỰ ĐOÁN VỀ TƯỚNG – SỐ...

PGS,TS Đàm Đức Vượng Khoa học dự cảm về tướng - số - vận: Người xem tướng - số - vận cần phải có kiến thức...

LÝ LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG

PGS,TS Đàm Đức Vượng   Rằng trong vũ trụ bao la Mịt mùng trời đất sinh ra muôn loài. Không gian vô tận cảm hoài Sinh ra tĩnh động...