Giới thiệu sách “Cayxỏn Phômvihản tiểu sử và sự nghiệp”

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách quý: “Cayxỏn Phômvihản Tiểu sử và sự nghiệp” của Phó giáo sư, Tiến sĩ Đức Vượng, nguyên chuyên gia Việt Nam tại Lào. Cuốn sách ghi cảm tưởng của người đọc đầu tiên …