Thứ Bảy, 18/11/2017 | 00:28

“Việt Nam từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới” – Một...

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách: Việt Nam từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi...

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách: “Một số vấn đề về trí thức và nhân tài” của PGS,TS...

“XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  CÁC NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH...

     Năm 2008, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết...

Một cuốn sách viết về một dòng họ gắn liền với lịch sử dân...

 1. Cuốn sách "Lịch sử họ Đàm Việt Nam" là một công trình nghiên cứu rất công phu và nghiêm túc về lịch sử...

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong...

1. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách quý: “Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí...

Tôi viết cuốn sách Những ngày ở Séc

1. Sau khi tập thơ Tâm tình của tôi được xuất bản, nhiều cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đã viết thư...

ĐỌC SÁCH: “CÓ MỘT NHÀ KHOA HỌC NHƯ THẾ” (BÔNG HOA THÀNH NAM)

 (Nhà Xuất bản Thanh niên vừa xuất bản cuốn sách: “Có một nhà khoa học như thế” (Bông hoa Thành Nam) của Nhà báo...

Sách: “Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông...

(Một số bạn đọc ở Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ viết thư yêu cầu cho xin cuốn sách "Phong trào...

“Tâm tình” Tập thơ thứ 5 của PGS, TS Đức Vượng vừa được xuất...

1. Nhà xuất bản Văn học vừa xuất bản tập thơ thứ 5: Tâm tình của PGS,TS Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học...

“TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH” MỘT CUỐN SÁCH VIẾT VỀ MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG...

 1. Năm 2007, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách có giá trị: “Tổng Bí thư Trường...

Khoa học về lý số” (Dự đoán khoa học về con người và cuộc...

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách "Khoa học về lý số" (Dự đoán khoa học về con...

Giới thiệu sách “Cayxỏn Phômvihản tiểu sử và sự nghiệp”

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách quý: “Cayxỏn...

LÀM THƯ KÝ – CÔNG VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ ĐÁNG QUÝ

Giới thiệu sách của Việt Phương - Đức Vượng Nhà xuất bản Thanh niên Bán tại Trung tâm Sách quốc văn, số 44, Tràng...

LỊCH SỬ VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC –Mười năm hoạt...

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách: “Lịch sử Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực...

Hà Huy Tập – Tổng bí thư của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản lần thứ hai...

Sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam thời...

1. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở...

Giới thiệu cuốn sách: “Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng...

Kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ  Chí Minh (19-5-1980 - 19-5-2010) và trong quá trình làm Đề tài cấp nhà...

Nguyễn Đức Cảnh – Người con của giai cấp công nhân

  Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản...

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng...

  1. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách dày trang: "Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh...