“HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ” 

“HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ”              Năm 1995, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ” của Đức Vượng (PGS,TS Đàm Đức Vượng). Sách được in ra với số lượng rất …

SÁCH: “TRẦN PHÚ TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG”

SÁCH: “TRẦN PHÚ TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG”   Năm 1987, Nhà Xuất bản Sự thật, Hà Nội xuất bản cuốn sách “Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng của tác giả Đức Vượng (Đàm Đức Vượng). Đến năm 1999, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái …

ĐỌC SÁCH: “CÓ MỘT NHÀ KHOA HỌC NHƯ THẾ” (BÔNG HOA THÀNH NAM)

 (Nhà Xuất bản Thanh niên vừa xuất bản cuốn sách: “Có một nhà khoa học như thế” (Bông hoa Thành Nam) của Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp, viết về cuộc đời tận tụy làm khoa học của PGS,TS Đàm Đức Vượng (Đức Vượng, Thành Nam). Sách dày 347 trang, khổ giấy lớn. Đây là một …

“TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH” MỘT CUỐN SÁCH VIẾT VỀ MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CHUYÊN NGHIỆP MANG TẦM VÓC LỊCH SỬ

 1. Năm 2007, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách có giá trị: “Tổng Bí thư Trường Chính” của PGS,TS Đức Vượng (Đàm Đức Vượng). Cuốn sách chia làm 15 chương: Chương 1: Một con người, một cuộc đời, một tầm vóc lịch sử. Chương 2: Khói lửa …

“XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  CÁC NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” – MỘT CUỐN SÁCH MANG TÍNH TỔNG KẾT VỀ XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

      Năm 2008, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Thực trạng và giải pháp” do PGS,TS Đàm Đức Vượng Chủ biên. Sách dày 524 trang, khổ giấy 15x22cm.      Cuốn sách này …

LỊCH SỬ VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC –Mười năm hoạt động-Một cuốn sách mang ý nghĩa tổng kết về nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài Việt Nam

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách: “Lịch sử Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực – Mười năm hoạt động” do PGS,TS Đàm Đức Vượng Chủ biên. Đây là một cuốn sách mang tính tổng kết về xây dựng nhân lực chất lượng cao và trọng …

Tôi viết cuốn sách Những ngày ở Séc

1. Sau khi tập thơ Tâm tình của tôi được xuất bản, nhiều cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đã viết thư cho tôi, hoan nghênh việc xuất bản tập thơ này. Bên cạnh đó, một số người hỏi về cuốn sách chuyên khảo Những ngày ở Séc của tôi. Tôi xin nói …

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách: “Một số vấn đề về trí thức và nhân tài” của PGS,TS Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực. Trong thời gian gần đây, PGS,TS Đức Vượng đã tung ra một “sơri” sách và bài nghiên …

Khoa học về lý số” (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời)

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách “Khoa học về lý số” (Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời) của PGS, TS Đàm Đức Vương (Đức Vượng), Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH). Sách dày 437 trang, khổ giấy lớn …

Hà Huy Tập – Tổng bí thư của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật vừa xuất bản lần thứ hai cuốn sách: “Hà Huy Tập Tổng Bí thư của Đảng”, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Ông (24-4-1906-24-4-2016). Cuốn sách này do PGS,TS Đàm Đức Vượng, nguyên …

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

    1. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách dày trang: “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập” của PGS, TS Đàm Đức Vượng (Đức Vượng), Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Cuốn sách ra đời vào đúng …

Nguyễn Đức Cảnh – Người con của giai cấp công nhân

  Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Nguyễn Đức Cảnh – Người con của giai cấp công nhân Việt Nam” của PGS.TS Đàm Đức Vượng. Cuốn sách dày 170 trang khổ 14,5x 20,5 cm. Đây là …

LÀM THƯ KÝ – CÔNG VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ ĐÁNG QUÝ

Giới thiệu sách của Việt Phương – Đức Vượng Nhà xuất bản Thanh niên Bán tại Trung tâm Sách quốc văn, số 44, Tràng Tiền, Hà Nội   “Làm thư ký – công việc nghiêm túc và đáng quý” do hai nhà khoa học của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực là …